Project Description

Justyna Sieczka – Specjalista neurolog

Specjalista neurologii pracująca w Szpitalu Miejskim w Skarżysku-Kamiennej, w trakcie specjalizacji z rehabilitacji.

Leczenie:

 • choroby z zaburzeniami neurologicznymi: objawy i zespoły neurologiczne
 • bóle głowy i inne zespoły bólowe
 • choroby mózgowo-naczyniowe – chorzy po udarach mózgowych
 • padaczka i inne napady objawowe
 • choroby nerwów czaszkowych

 • zaburzenia ruchowe:

  • choroby móżdżku i choroby rdzeniowo-móżdżkowe
  • choroby pozapiramidowe (choroba Parkinsona)
 • choroby demielinizacyjne

 • choroby obwodowego układu nerwowego

 • choroby rdzenia kręgowego

 • otępienia

 • choroby zwyrodnieniowe i zespoły bólowe kręgosłupa

PRZYJMUJE

Czwartek 15:00 – 17:30